Master

2019-2020

In het kort

 • Omvang

  Eénjarig voltijd (60 ECTS)

 • Taal

  Engels

 • Titel

  Master of Arts (MA)

 • Ranking

  Nr. 1 masters Kunst- en Cultuurwetenschappen (Elsevier ranking 2018)

 • Premaster beschikbaar

  Ja

 • Instroommoment

  Eind augustus

 • Aanmelddeadline

  1 juli

 • Gemiddeld aantal studenten per jaar

  20

MA track Online Culture

Online Culture is een Engelstalige track binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen. Binnen deze masterspecialisatie onderzoek je wat de invloed is van de verregaande digitalisering en globalisering op hoe mensen zich gedragen, met elkaar communiceren en de wereld ervaren. Je bestudeert onder andere welke veranderingen kunst- en cultuuruitingen, taal en communicatie, en rituelen ondergaan. Door middel van een major specialiseer je je in een van de volgende drie richtingen: Art, Media and Society, Global Communication of Ritual in Society.

Waarom deze track?

 • Onderzoek hoe individuen en groepen hun identiteit en overtuigingen uitdragen in online en offline communicatie, rituelen, literatuur en andere kunstvormen.
 • Werk vanuit een interdisciplinaire benadering waarin cultuur- en literatuurwetenschap, media studies, sociologie, (kunst)geschiedenis en filosofie samenkomen.
 • Leer door te publiceren voor Diggit Magazine hoe je wetenschappelijke kennis en analyses op aansprekende wijze onder de aandacht van een breder publiek kunt brengen.
 • Doe naast kennis en vaardigheden relevante ervaring op in de vorm van een onderzoeksstage, een stage bij een bedrijf of organisatie, redacteurschap van Diggit Magazine, of door met hbo-studenten samen te werken in een project.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waarin je de ruimte hebt om onder individuele begeleiding diep op de stof in te gaan.

Programma

Het programma van Online Culture bestaat in totaal uit 60 ECTS en is als volgt opgebouwd:

 • 3 verplichte major-vakken (18 ECTS)
 • 1 keuzevak en een stage + zelfstudiemodule OF 3 keuzevakken (18 ECTS)
 • 2 research skills vakken (6 ECTS)
 • een masterthesis (18 ECTS)

De drie majors

Art, Media and Society: Bestudeer de invloed van digitalisering en globalisering op het publieke debat en op kunst- en cultuuruitingen binnen de publieke ruimte.

Major-vakken:

 • Urban Spaces: Scenarios and Voices
 • Self-Fashioning, Life Writing and Mediatisation
 • New Forms of Knowledge Online

Global Communication: Onderzoek wat de uitwerking van globalisering en digitalisering is op ons taalgebruik, de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun identiteit.

Major-vakken:

 • Language, Globalization and Superdiversity
 • Individuals and Communities in the Digital Age
 • Intercultural Communication Online and Offline

Ritual in Society: Reflecteer op de veranderingen die rituelen en tradities (hebben) ondergaan als gevolg van globalisering en digitalisering, en op de uitwerking van de toenemende diversiteit op de manifestatie van religie in de publieke ruimte.

Major-vakken:

 • Ritual Today: Traditions and Dynamics
 • Contested Ritual Space and Religious Diversity
 • Ritual, Performance and the Body

Meer informatie over het programma en de vakken vind je op de website.

Master

2019-2020

Carrièreperspectieven

Na je afstuderen heb je naast kennis op het gebied van Online Culture in relatie tot communicatie, sociale interactie, rituelen, kunst, en de publieke ruimte, de vaardigheden ontwikkeld om op academisch niveau onderzoek te doen en je bevindingen op toegankelijke wijze te delen met een breed publiek. Afhankelijk van de keuzes die je binnen het programma maakt, heb je ook ervaring opgedaan in het toepassen van je kennis binnen een stageopdracht of onderzoeksproject.

Hiermee ben je uitstekend toegerust voor functies als communicatieadviseur, social media adviseur, community manager, programmamaker, projectleider, journalist, schrijver/columnist, redacteur, trainer, educator, of onderzoeker.

Toelating

Je bent direct toelaatbaar tot de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, track Online Culture, met:

 • de bachelor Online Culture: Art, Media and Society (Algemene Cultuurwetenschappen) gevolgd aan Tilburg University
 • de premaster Art, Media and Society, Global Communication of Ritual in Society gevolgd aan Tilburg University

Heb je een andere universitaire bachelor? Dien dan een toelatingsverzoek in. Met een hbo vooropleiding dien je een toelatingsverzoek in voor de premaster van de major die je wilt volgen. Op de website vind je meer informatie over je kansen op toelating met jouw vooropleiding.

Aanmelden

Deadline waarop je toelatingsverzoek voor de mastertrack Online Culture moet zijn ingediend is 1 juli. De opleiding start eind augustus/begin september.

Na ontvangst van je toelatingsverzoek beoordeelt de Toelatingscommissie van de opleiding op basis van de door jou aan te leveren documenten of jouw vooropleiding voldoende aansluit om te worden toegelaten tot de master (eventueel na het volgen van een premaster). Bij een positief besluit meld je je voor de opleiding aan in Studielink. Vervolgens ontvang je nadere informatie over hoe je je inschrijving kunt afronden.

Premaster

Met een hbo-opleiding ben je niet direct toelaatbaar tot de master Kunst- en Cultuurwetenschappen waar de track Online Culture onderdeel van uitmaakt. Je zult in alle gevallen eerst de premaster moeten doorlopen die aansluit bij de major die je wilt volgen. De premaster bevat Engelstalige en Nederlandstalige vakken. De omvang is minimaal 30 en maximaal 60 ECTS en hangt af van je vooropleiding en van de major die je kiest.  

Om te weten of je met jouw hbo-opleiding wordt toegelaten tot de premaster, moet je altijd een toelatingsverzoek indienen. De deadline waarop je toelatingsverzoek moet zijn ingediend is 1 juli. De premaster start eind augustus/begin september.