Master

2020-2021

In het kort

 • Omvang

  Eénjarig voltijd (60 ECTS)

 • Taal

  Engels

 • Titel

  Master of Science (MSc)

 • Aanmeldingsdeadline

  1 augustus

 • Instroommoment

  Eind augustus

MSc Positive Psychology and Well-being

Deze master in positieve psychologie en welzijn leidt je op tot een scientist-practitioner in het brede veld van psychologie. Als positieve psycholoog focus je op de sterke kanten en talenten van mensen. Positieve psychologen kunnen worden ingezet op het brede terrein van geestelijke gezondheidszorg, scholen en bedrijven. De mastertrack Positive Psychology and Well-being is een track binnen de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid.

Waarom deze master?

 • leer omgaan met concepten zoals positieve ontwikkeling en groei, creativiteit, geluk, talenten, karaktersterkten, aanpassingskracht, psychisch welbevinden en factoren die individuen en systemen in staat stellen om deze concepten te bereiken.
 • Vorm een andere visie op individuen, persoonlijk leven, gezondheid, onderwijs, ondernemerschap en de maatschappij in het algemeen, door aandacht te schenken aan de positieve aspecten van individuen en systemen en hoe deze kunnen bijdragen aan de samenleving.
 • In dit programma zijn interventies gericht op het bepalen van de sterke punten en talenten van jongeren en volwassenen. En op het ontwikkelen van deze sterke punten en talenten, zodat gedragsverandering en verbetering kan plaatsvinden.
 • Dit nieuwe programma kan een verbreding zijn wanneer je eerder een master in Klinische Psychologie, Klinische Forensische Psychologie of Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie hebt gevolgd, omdat kinderen, adolescenten en volwassenen met psychische problemen ook gezonde en sterke kwaliteiten hebben die kunnen worden versterkt.

Carrièreperspectieven

Als positief psycholoog richt je je op positieve resultaten, zoals welzijn, geluk en competentie in plaats van abnormaal gedrag en psychopathologie. Je plaatst psychische stoornissen in een op kracht gebaseerde benadering en je focust op de sterke punten en talenten van mensen. Als positief psycholoog kun je worden ingezet in het brede domein van de geestelijke gezondheidszorg, scholen en het bedrijfsleven. 

Domeinen waarin je kunt werken

Afgestudeerden starten of werken bijvoorbeeld als psycholoog, coach, onderzoeker of trainer op scholen en universiteiten, profit en non-profit organisaties en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. 

Master

2020-2021

Programma

Deze eenjarige Master's track bestaat uit 60 studiepunten (ECTS), waarvan:

 • 4 kern courses (24 ECTS)
 • Stage(18 ECTS)
 • Master’s thesis (18 ECTS)

 Kernvakken (24 ECTS)

 • Introduction to Positive Psychology (6 ECTS)
 • Personal development, Growth and Resilience  (6 ECTS)
 • Positive Institutions (6 ECTS)
 • Assessment and Interventions (6 ECTS)
  Students with a Dutch diploma EEA member
state citizens
Non-EEA member
state citizens
Starting end of August August 1 July 1 April 1

Toelating en aanmelden

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Psychology, Clinical Psychology, Lifespan and Developmental Psychology, Medical Psychology, Forensic Psychology, Cognitive Neuropsychology.
 • Tilburg University studenten met een Bachelor in Psychology en een major in Work and Organizational Psychology of Social Psychology dienen een minor in Clinical Psychology, Lifespan and Developmental Psychology, Medical Psychology, Forensic Psychology, Cognitive Neuropsychology en de extra cursus Psychological Assessment voltooid te hebben.

Per 1 september 2020 starten: inschrijven vóór 1 augustus