Master Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing (tweejarige master)